Không tìm thấy địa chỉ vừa yêu cầu
(Mã lỗi: 404)

Thông báo: Chức năng import danh sách sinh viên bằng excel đã hoạt động bình thường, cán bộ có thể tự cập nhật.

Gửi email: congthongtin@vinhuni.edu.vn nếu cần được hỗ trợ